Arbejdsmarkeds-rettede indsatser til jobcentret

Vi har en kærlighed til sårbare mennesker, og derfor har vi hjerteprojekter, hvor vi samarbejder med bl.a. danske jobcentre omkring mennesker med fysisk sygdom og sårbarhed uden for arbejdsmarkedet.

Det er vores erfaring, at unge og voksne mennesker med f.eks. stress, udbrændthed, sygdom, fysiske symptomer, angst, depression, PTSD, psykiatriske diagnoser, selvværdsproblemer og livskriser kan have brug for en ressourceopbyggende indsats, der kan bringe fornyet livsmod og glæde, og som kan skabe grobund for et liv på arbejdsmarkedet.


Som jobcenter kan I samarbejde med os om at gøre en meningsfuld forskel for borgerens liv og situation i forhold til arbejdsmarkedet.

Vi har bred erfaring med målgrupperne i alle afdelinger i jobcentret.

I N D S A T S E R

Psykologisk indsats

En arbejdsmarkedsrettet psykologisk indsats tager udgangspunkt i det, der hæmmer borgeren fra at være på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der er både fokus på borgerens styrker, ressourcer og livskvalitet – og på det, der begrænser borgeren og er vanskeligt, så borgeren får de rette redskaber, mod og indsigt til håndteringen af den nuværende livssituation, arbejdsmæssige muligheder og livet generelt
– eksempelvis at fremelske borgerens egne handleevner, potentialer, accept, selvværd og nysgerrighed på arbejdslivet.

Det er ikke en ‘behandlende’ indsats, men et tilbud der har fokus på borgerens nuværende livsomstændigheder, muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet.

Jobcoach/Jobformidling

Jobcoach & Jobformidling er en stabil og håndholdt indsats, der styrker motivation og ressourcerne til at se egne muligheder og relevante jobområder igennem både praktik og evt. job.

Som jobformidler er vi fagligt klædt på til at møde borgeren i øjenhøjde og skabe forandring derfra. Vi sparrer løbende med vores psykologkolleger, og derfor har vi et særligt godt afsæt til at hjælpe borgerne videre i livet.

Vi har spænder bredt fra opgaver som er mere mentor-orienteret til jobkonsulent-funktion.

KOMBI-forløb

Lad os skabe en helhedsorienteret indsats, der kombinerer jobcoach med arbejdsmarkedsrettede psykologiske samtaler i et KOMBI-forløb. På denne måde kan vi understøtte en forandringsproces på flere niveauer, og sikre en holdbar og meningsfuld vej videre frem for borgeren.

Det har vi særdeles gode erfaringer med.

Gruppeforløb: Glæde, Nærvær & Arbejdsliv

Glæde, Nærvær & Arbejdsliv er en inspirerende og nærende indsats, hvor der både arbejdes med konkrete udfordringer relateret til borgernes liv og vej hen til arbejdsmarkedet, og hvor der bringes spændende undervisning i spil, der giver nye redskaber, nye tankeformer, ny inspiration og konkrete veje til at skabe et levende, selvomsorgsfuldt og glædesfyldt liv og arbejdsliv.

Supervision og undervisning af personale

Vi tilbyder supervision af sagsbehandlere og personale både i forhold til sagssupervision, arbejdsmiljø og faglig udvikling. Supervisionen foregår enten hos jer eller hos os efter aftale.

I kan også få løbende faglig udvikling i form af undervisningsdage og temabaserede workshops skræddersyet til jeres teams og konkrete behov og ønsker.

Faglighed

Alle psykologer hos InspirePeople er uddannet cand.psych. eller cand.psych.aut., og vi har som arbejdsmarkedsrettede psykologer en særlig kompetence og erfaring samt øje for sammenhængen mellem liv og arbejdsliv og det, der kan holde borgeren herfra.

Alle jobcoaches har relevant uddannelse og erfaring inden for beskæftigelsesområdet og får løbende nye og relevante kvalifikationer.

Vores vision er at bringe mennesker i ny balance og hen til et værdigivende arbejdsliv

Vil I vide mere om, hvordan vi kan skræddersy indsatser til jer?

Kontakt os på 6195 6000 eller på info@inspirepeople.dk og lad os tage et uforpligtende møde.

Sammen kan vi bane vejen for nye indsatser til jeres borgere, der muliggør de ønsker og behov, som netop I har.

Vi lægger vægt på et godt, transparent, professionelt og stabilt samarbejde med både borgere og sagsbehandlere/vejledere.

En indsats, der skaber forandringer for mennesker uden for arbejdsmarkedet

Eksempler på temaer, erfaringer og fokusområder

Arbejdsliv og at være udenfor arbejdsmarkedet

Identitetsforandring, værdisæt, livskriser, langtidsledighed og livsændringer

 

Stress, angst, depression, udbrændthed, PTSD, ADHD, personlighedsforstyrrelser & autismespektrumforstyrrelser

Sygdom, fysiske symptomer og et liv med fysiske begrænsninger.

 

Psykisk, seksuel og fysisk vold

Præstationsangst, modgang, nervøsitet, motivation, selvværd og selvtillid

 

Vil I vide mere om indsatser og samarbejde?

Vi glæder os til at kunne samarbejde med flere jobcentre om meningsfulde, værdigivende og professionelle arbejdsmarkedsrettede indsatser til borgere uden for arbejdsmarkedet.

Oplysninger

+45 6195 6000

info@inspirepeople.dk

Vi ser frem til at høre fra dig

Vordingborg / Hovedkontor

Goldschmidtsvej 12, st.

4760 Vordingborg

CVR: 37820032

Helsingør

Klostergade 7B

3000 Helsingør

Er du allerede samarbejdspartner, og har brug for at kontakte vores administration?

+45 6195 6000

adm@inspirepeople.dk

Vi ser frem til at høre fra dig