Arbejdsmarkeds-rettede indsatser til jobcentret

Vi samarbejder med danske jobcentre.

Det er vores erfaring, at mennesker med f.eks. stress, udbrændthed, sygdom, fysiske symptomer, angst, depression, PTSD, psykiatriske diagnoser, selvværdsproblemer og livskriser kan have brug for en håndholdt, støttende og ressourceopbyggende indsats, som kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet og et liv med livskvalitet og muligheder igen.


Danske jobcentre kan med fordel samarbejde med InspirePeople om dette værdifulde arbejde.

I får en fleksibel og kompetent samarbejdspartner.

InspirePeople hjælper mennesker, der har været igennem kriser, sygdom eller som er uden for arbejdsmarkedet, videre i livet.

I kan henvise borgere til individuelle arbejdsmarkedsrettede psykologsamtaler samt til jobcoach & jobformidling. Vi tilbyder også gruppeforløb, bl.a. forløbet “Yoga & Psykologi”, og vi inkluderer også gerne naturen i f.eks. gå-terapi, ligesom vi kan inkludere GDPR-sikker onlineterapi og telefoniske konsultationer.

Psykologisk indsats

Giv jeres borgere individuelle psykologsamtaler á 50 min. Vi arbejder både direkte og indirekte arbejdsmarkedsrettet, og vi har en narrativt, eksistentielt, holistisk og mulighedsorienteret tilgang til beskæftigelse.

Vi har 5-6 års stærke erfaringer med, at arbejdsmarkedsrettede psykologiske samtaler er en indsats, der giver resultater for både borger, sagsbehandler og jobcenter som helhed.

Jobcoach & Jobkonsulent

Jobcoach & Jobformidling er en stabil og håndholdt indsats, der styrker motivation og ressourcerne til at se egne muligheder og relevante jobområder igennem både praktik og evt. job.

Kombiner eventuel jobcoach/jobkonsulent med arbejdsmarkedsrettede psykologiske samtaler for at skabe en helhedsorienteret indsats.

Det har vi særdeles gode erfaringer med.

Gruppeforløb: Yoga & Psykologi

Yoga & Psykologi er en omsorgsfuld og nærende psykologfaglig indsats, hvor der både arbejdes med konkrete udfordringer, kroppens evne til recovery, og med undervisning i, hvad der skaber et levende, selvomsorgsfuldt og skabende liv.

Supervision af personale

Vi tilbyder supervision af sagsbehandlere og personale både i forhold til sagssupervision, arbejdsmiljø og faglig udvikling. Vores tilgang er primært narrativ, og supervisionen foregår enten hos jer eller hos os efter aftale.

Vi holder også oplæg om den narrative tilgang til borgerområdet.

Faglighed

Alle vores psykologer er uddannet cand.psych. eller cand.psych.aut. og har erfaring med borgergruppen.

Alle vores Jobcoaches/Jobformidlere har flere års erfaring med arbejdsmarkedet og/eller det arbejdsmarkedsrettede område og fokus.

 

Faglig tilgang

Som psykologer har vi en narrativ, eksistentiel, compassionfokuseret, mindfulnessbaseret, kropslig, yoga-orienteret og helhedsorienteret psykologfaglig tilgang.

Alle psykologer er uddannet cand.psych. eller cand.psych.aut. og modtager faglig supervision.

Terapi og Samtaleforløb 

Terapi og samtaleforløb er en berigende vej til personlig udvikling, håndringer af kriser eller livsudfordringer eller som en vej til at nå de mål, du har sat dig i livet.

Vi møder dig åbent, nysgerrigt og omsorgsfuldt, så du kan føle dig tryg og udvikle dig i den retning, du ønsker det, igennem forløbet.

Gå-terapi


Gå-terapi er en uformel, dynamisk og individuel terapiform, som forener de videnskabeligt bevist gavnlige effekter af både motion, dagslys og dét at være i naturen. På denne måde åbnes muligheden under gåturen for en smuk og helende synergieffekt, hvor alle fire nærende elementer kan arbejde i samklang gennem dialogen mellem terapeut og klient.

Onlineterapi & telefon

Onlineterapi foregår via en GDPR-sikker videoplatform. Her logger vi begge ind i vores virtuelle samtalerum via et link, som vi sender til dig inden samtalen. Om du er hjemme hos dig selv eller ude at rejse – så kan vi altid have terapi.

Telefoniske konsultationer foregår via en GDPR-sikker telefon-app. Her kan vi ringe til dig, og du kan sidde, hvor du har lyst, med en dejlig kop te eller kaffe, der hvor du er.

Temaer, erfaringer og fokusområder

Arbejdsliv, udbrændthed og at være udenfor arbejdsmarkedet

Personlig udvikling, empowerment og en meningsfuld tilværelse

Stress, angst, PTSD, ADHD & autismespektrums-forstyrrelse

Kvinde-problematikker & kropsforhold

Depression, skam, skyld & sorg

Pårørende til forældre, søskende eller børn med psykisk sårbarhed

 

Identitet, værdier, narrativer, kriser, livsændringer & livsførelse

 

Psykisk, seksuel og fysisk vold

Elitesportsudøvere & præstation, modgang, nervøsitet, skader, motivation, selvværd og selvtillid

 

Vil du gerne høre mere om vores indsatser og et samarbejde?

Vi glæder os til at kunne hjælpe flere jobcentre med skræddersyede arbejdsmarkedsrettede indsatser til borgere uden for arbejdsmarkedet.

Oplysninger

+45 6195 6000

info@inspirepeople.dk

Kontakt os gerne for yderligere information om, hvordan InspirePeople kan være med til at gøre en forskel for dig / jer.

Vordingborg / Hovedkontor

Goldschmidtsvej 12, st.

4760 Vordingborg

CVR: 37820032

København

Vi er igang med at oprette et nyt psykologhus i København.

Ring for nærmere info.

Helsingør

Svingelport 3, 1. sal

3000 Helsingør

Jeres kommune

Vi opretter naturligvis gerne en lokation i de kommuner, vi samarbejder med. Kontakt os for yderligere information.