V e l k o m m e n

Hjertevarm, professionel og nærværende arbejdsmarkedrettet indsats til danske jobcentre

Går I med tankerne om at finde en professionel, nytænkende og faglig stærk samarbejdspartner og Anden Aktør?

En indsats, der kan se muligheder og skabe bæredygtige, helhedsorienterede, målrettede tiltag, der hjælper borgerne tættere på et meningsfuldt liv på arbejdsmarkedet?

En samarbejdspartner med høj etik, faglighed, varme og humor, og med mange års erfaring i beskæftigelsesområdet?

Et tilbud til borgerne, der er meningsfuldt, og som giver borgerne mulighed for at vokse og finde deres egen vej i livet – som styrker borgernes reelle potentialer og stabile veje i livet?

InspirePeople er en kompetent og værdibaseret leverandør til danske jobcentre

Vi står for • værdier • etik • faglighed • arbejdsmarkedsrettede indsatser •

Vi er en værdibaseret virksomhed, der læner os ind i:

Integritet og Etik

Inspiration og Kreativitet

Autenticitet og Nærvær

Åbenhed og Nysgerrighed

Naturbevidsthed og Hjertevarme

Glæde og Livsenergi

Som arbejdsmarkedsrettede psykologer og jobcoaches har vi en helhedsorienteret, narrativ, compassionfokuseret, naturbevidst, ressourcefokuseret og empowermentorienteret faglig tilgang.

Vi ser frem til at samarbejde med jer.

INTEGRITET & ETIK

Vi vægter integritet højt, så I ved, at det vi siger, er det vi gør. Det giver tryghed og sikkerhed til borgeren og til jer som samarbejdspartner.

Etik er ligeledes prioriteret, når I samarbejder med os. Det er etikken overfor borgeren. Det er etikken overfor jer.

INSPIRATION & KREATIVITET

Vi arbejder med at inspirere mennesker til at se muligheder og meningsfuldhed i de udfordringer, der er givet.

Vi har en kreativ og faglig tilgang som styrker i at finde sin egen meningsfulde vej i livet på arbejdsmarkedet.

AUTENTICITET & NÆRVÆR

Nærvær er centralt for oplevelsen af at blive mødt. Vi møder mennesker i øjenhøjde og med en autentisk tilgang.

Dette hjælper borgerne til at føle tillid og accept og til at vide, at vi sammen kan finde vejen videre frem i livet.

ÅBENHED & NYSGERRIGHED

Åbenhed og nysgerrighed er en centrale værdier i vores arbejde med mennesker og generelt på vores arbejdsplads.

Åbenhed og nysgerrighed inkluderer for os det at være ikke-dømmende og at se kvaliteter, potentialer og det værdifulde i borgeren som menneske, uanset hvilke udfordringer borgeren måtte stå i.

HJERTEVARME & NATURBEVIDSTHED

Vi favner borgeren som menneske, og dette inkluderer for os, at borgeren fortjener at blive mødt med hjertevarme, ro og respekt.

Vi finder en stor grad af inspiration i naturens samliv med mennesket, og også i naturens evne til at bringe mennesket i balance med sig selv.

GLÆDE & LIVSENERGI

Vi tror på, at det er vigtigt, at vi har glæde i livet. Uden glæde er livet “dødt”. Mange borgere oplever i længere tid et glædesløst liv. Derfor arbejder vi aktivt med at bringe glæde og livsenergi ind i livet.

Indsatser, der skaber nyt liv

  • Arbejdsmarkedsrettede psykologiske samtaler
  • Støttende, håndholdt og empowermentorienteret Jobcoach
  • KOMBI-forløb m/ psykolog & jobcoach
  • Gruppeforløb: Glæde, Nærvær & Arbejdsliv

Se mere her

Vi er uddannede og professionelle

Alle psykologer hos InspirePeople er uddannet cand.psych. eller cand.psych.aut., og vi har som arbejdsmarkedsrettede psykologer en særlig kompetence og erfaring samt øje for sammenhængen mellem liv og arbejdsliv og det, der kan holde borgeren herfra.

Alle jobcoaches har relevant uddannelse og erfaring inden for beskæftigelsesområdet, og får løbende nye kvalifikationer.

Rapporter og faglig kvalitetssikring


Vi udarbejder aktuelle rapporter og statusser til jer løbende, og vi har en høj grad af faglighed i vores måde at arbejde på. Alle psykologer og jobcoaches superviseres løbende for at sikre kvaliteten i vores indsats.

Afbudspolitik


Når borgeren melder afbud inden for 24 timer inden samtalen, vil samtalen gå tabt. Dette er fordi, at vi har en grundighed og stor grad af forberedelse for at skabe de bedste og mest udviklende forløb.

GDPR sikker

Vi bruger datasikker kommunikation med jer som samarbejdspartere og med borgeren. Vi indhenter samtykke, benytter GDPR-sikre systemer og har udelukkende intern og ekstern krypteret kommunikation.

Link to: IndsatserLink to: Indsatser
Link to: IndsatserLink to: Indsatser
Link to: Indsatser

Vi ser frem til at høre fra jer

Kontakt os her

Vil I vide mere om indsatser og samarbejde?

Vi glæder os til at kunne samarbejde med flere jobcentre om meningsfulde, værdigivende og professionelle arbejdsmarkedsrettede indsatser til borgere uden for arbejdsmarkedet.

+45 6195 6000

info@inspirepeople.dk

CVR: 37820032